VERLOSSING!

IK BEN JOUW WEG NAAR RECHTSCHAPENHEID!

O jij zondaar! Met jouw zonden diep weggestopt kwam jij bij jouw Meesteres. Jij smeekte mij te mogen biechten. En ik luisterde naar al jouw zonden en omdat het mijn goddelijke plicht is met jou op zoek te gaan naar absolutie koos ik een toepasselijke straf voor jou. Jij onderging deze bestraffing zoals het hoort en daarom oefende ik mijn goddelijke recht uit en verleende jou absolutie.

Maar jij weet, jij zondaar, dat je te zwak bent. Je zult gemakkelijk weer in de greep van Satan komen. En dan heb jij jou godin nodig zodat jij kunt voorkomen dezelfde fouten opnieuw te maken. Jij weet heel goed dat alleen ik, Meesteres Emma, jouw redding kan zijn. Alleen ik ben sterk genoeg voor ons beiden om het beest in jou te bevechten.

Zo, zondaar, accepteer nu maar dat ik jouw baken ben. Erken mijn macht en zie dat alleen ik jouw weg naar rechtschapenheid openen kan. Bid tot mij, aanbid mij en breng de noodzakelijk offers aan de hogepriesteres die jou leidt. Begrijp goed jij zondaar, er is slechts een mogelijkheid jou te beschermen tegen de zonden in de toekomst: biecht deze op en accepteer de kastijding die daar bij hoort. Er is geen andere weg dan deze voor jou! 

Lees Engelse versie hier...