FAQ

How can I contact you?

The best way to contact me is simply to give me a call. If I do not pick up my phone right away I will give you a call back later when I am available. I use my WhatsApp ONLY for appointments. No chat, no pictures there! If you want to chat with me before you come visit me alive - call me and I will let you know how and when you can do that.

Hoe kom ik met u in contact?

Het is het meest eenvoudige als jij mij gewoon belt. Als ik de telefoon niet direct op kan nemen dan zal ik jou zo snel mogelijk terugbellen! Ik gebruik WhatsApp ALLEEN voor het maken van een afspraak. Geen chat, geen foto’s met WhatsApp! Als jij met mij wilt chatten voordat jij mij in het echt ontmoet dan moet jij mij bellen. Ik kan jou dan uitleggen hoe en wanneer jij met mij kan chatten.

Can I come meet you within 30 min?

This is not possible. Your Mistress Has a busy agenda I do not live in my studio. I need time to get there and so do you. Give me a call at least a few days before you come to meet me so I can let you know when in the coming days I am available. 

Kan ik u binnen 30 minuten bezoeken?

Nee, dat is niet mogelijk. Jouw Meesteres heeft een drukke agenda en woont bovendien niet in haar studio. Ik heb tijd nodig daar te komen en jij ook! Bel mij het liefst een paar dagen van tevoren en ik kan jou dan laten weten wanneer ik voor jou beschikbaar ben.

Can I have a session for 30 min?

This is not possible. I need my time to tell you how this is going to work, to give you the safe words, to hear about your limits and taboos. Then you are gonna take a shower and this 30 min are gone. For a successful BDSM session, i need at least 1.5 - 2 hours. For a good session, I will recommend 2.5 - 4 hours.

Kan ik bij u een sessie van 30 minuten boeken?

Nee, dat is niet mogelijk. Ik heb tijd nodig jou alles uit te leggen, met jou de stopwoorden doornemen en praten over jouw harde grenzen en taboes. Daarna moet jij je opfrissen en is de beschikbare tijd voorbij. Voor een succesvolle BDSM-sessie heb ik tenminste 1,5 tot 2 uur nodig. Voor een fantastische belevenis raad ik aan 2,5 tot 4 uur met mij af te spreken.

Is your place discreet?

Yes. I will book a session for us before I get there so I can make sure that we will be alone. From the moment when I open the door for you till the moment when I walk you out of my dungeon, it will be just me and you. No other ladies, no other customers. No one there to help you out!

Is uw studio discreet?

Ja, erg discreet. Als jij met mij afspreekt dan boek ik een sessie in de studio en zo kan ik garanderen dat alleen wij daar zijn. Vanaf het moment dat ik de deur voor jou open tot het moment dat jij mijn studio weer verlaat zijn alleen jij en ik aanwezig. Geen andere dames, geen andere gasten. Niet eens iemand om je te helpen ontsnappen.

Can I park my car there?

Yes, you can park just at the front at the studio or in some of the streets nearby.

Kan ik mijn auto parkeren bij uw studio?

Ja, dat is geen enkel probleem. Zowel in de straat als in de directe omgeving kun jij de auto gemakkelijk parkeren.

Can I have an outdoor session?

No, I play only in My studio. I am a Mistress! I need equipment, I need a proper atmosphere to perform a great session. 

Kan ik met u een open lucht sessie afspreken?

Nee, dat is niet mogelijk. Ik ontvang alleen in mijn studio. Ik ben een professionele Meesteres. Ik heb mijn uitrusting nodig en ik moet de juiste sfeer creëren zodat jij een geweldige ervaring beleeft.

I have my own outfits, toys, shoes... Can I bring them?

Sure! Feel free to show me all your kinky tools. However, it is I who decides whether we will use them or not.

Ik heb mijn eigen outfit, speeltjes, schoenen……. Kan ik deze meenemen naar de sessie?

Natuurlijk! Je bent vrij mij al jouw kinky uitrusting te laten zien. Let wel, uiteindelijk ben ik degene die bepaalt of wij wel of niet met jouw uitrusting spelen.

Can I come a bit early / late for our session?

I book an appointment for our session in my studio, so the time for which I pay starts at the time I have booked. No matter if you are there or not. Therefore you can't be late, other ways you will pay more and play less. I am in my studio only when I have an appointment. If you come there early you won't find me there. So better be there exactly on time, or suffer the consequences. 

Kan ik wat vroeger of later dan de afgesproken tijd komen?

Nee, jij bent op tijd! Ik moet de studio voor ons reserveren en daarmee start de tijd waarvoor wordt betaald op het moment dat de sessie begint, ongeacht of jij er bent of niet. Te laat betekent simpel weg minder speeltijd voor hetzelfde geld. Wees je ervan bewust dat ik alleen in de studio ben voor onze afspraak. Dus als jij te vroeg komt ben ik er nog niet of nog niet klaar voor jou. Dus kom op tijd of draag de consequenties.

Can I stay longer if I like the session?

No this is not possible. I have my own busy agenda and sometimes I have a few sessions one after another. So, think carefully before you book a session, and once after you come be aware that you are gonna stay as long as planned. 

Kan ik verlengen als de sessie mij goed bevalt?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Ik heb een drukke agenda en soms heb ik een aantal sessies achter elkaar gepland. Dus, denk goed na voordat jij wat met mij afspreekt. Want als je eenmaal binnen bent dan blijf jij zo lang als afgesproken.

I book a session but I won't be able to make it. Should I call and cancel it?

Of course, you should give me a call and explain yourself. I can understand that sometimes something comes up, and you are simply not able to come. But if you do not call, if you just lose my time you automatically get on my black list and you are no longer able to visit me. Never!

Ik heb met u afgesproken maar kan de afspraak niet nakomen. Moet ik u bellen en afzeggen?

Natuurlijk moet jij mij netjes bellen en uitleggen waarom jij niet kunt komen. Jouw Meesteres begrijpt best dat er iets tussen kan komen waardoor jij niet kunt komen. Maar als jij niet netjes afbelt en ik mijn waardevolle tijd verlies dan kom jij automatisch op mijn zwarte lijst en kun jij mij niet meer bezoeken. Nooi!

Do you receive slaves, who do not have any experience at all?

Yes. It is a great pleasure for me to walk them into this magic world of BDSM!

Ontvangt u ook slaven die geen enkele BDSM-ervaring hebben?

Ja! Het is voor mij een groot plezier jou te begeleiden bij jouw eerste stappen in de magische wereld van de BDSM.

Do you receive couples?

Yes, but I have to talk with both partners and to be sure that they both want to have this experience together. If this is the case, I will be pleased to welcome and teach them how to play with themselves and enjoy the games!

Ontvangt u ook paren?

Ja, maar omdat ik zeker wil weten dat beide partners deze ervaring willen vind ik het noodzakelijk met jullie allebeide te spreken. En willen jullie het beiden dan zal ik met veel plezier jullie verwelkomen en jullie leren met elkaar te spelen en hoe te genieten van de BDSM spellen.

Do you offer sessions together with another Mistress?

Yes, this is possible. Just call me and discuss the possibilities.

Kan ik bij u ook een sessie met een tweede Meesteres boeken?

Ja, dat is mogelijk. Bel mij en bespreek met mij de mogelijkheden.

What you don't offer?

Sessions with a slave younger than 21 years.

Drugs are not tolerated in my playground.

Sessions with animals.

Outdoor sessions.

Wrestling.

Escort

Sex

Wat is absoluut niet mogelijk bij u?

Sessies met slaven jonger dan 21 jaar.

Drugs zijn niet toegestaan in mijn studio.

Sessies met dieren.

Open lucht sessies.

Worstelen.

Escort.

Seks

Which one of all the games that you offer is your favourite?

I like domination and control. Of course, I like mind games. But I can't say that I have a favourite game. It is mostly a feeling for me. The way that the slave is looking at me waiting to show him some mercy. Also, the moment when I break him. And the adrenaline which I take from the game. It is a combination of games, expectations and my slave's response. It can not be only in one simple act. Not for me. 

Welk BDSM-spel of scenario is uw favoriete spel?

Het spreekt voor zichzelf dat ik houd van dominantie en controle. Ik houd er ook van met jouw geesten ziel te spelen. Maar ik kan niet zeggen dat een BDSM-spel mijn absolute favoriet is. De manier waarop de slaaf naar mij kijkt en afwacht of ik genadig ben voor hem speelt een rol. Maar ook het moment waarop hij breekt en de enorme adrenaline stoot die ik van het spel krijg is van grote invloed. Het is altijd de combinatie van het spel, de verwachtingen en de wijze waarop de slaaf reageert. Voor mij werkt dat niet in één standaard spel, zo zit ik niet in elkaar.

Would you say that you are naturally a Dominant Person in your every day to day life?

Yes, I can say that for sure for myself. This is my nature!

Bent u van nature een dominant persoon?

Ja, met stelligheid kan ik zeggen dat ik dat ben. Ik heb een zeer dominante inslag.